Tryckta böcker

Hur fungerar det med tryckkort?

Vid tryck läggs automatiskt en sistasida till i inlagan, sidan innehåller tryckår, tryckort, ISBN samt EAN-kod.

Hur beställer jag egna exemplar?

Du kan skapa egenbeställningar på två sätt: Direkt från ett verk genom att markera boken du vill beställa och klicka på knappen ”Skapa beställning utifrån urval”, eller genom att klicka på den gröna SKAPA-knappen och sedan vidare på beställning. Läs mer här.

Hur får jag ut min tryckta bok på biblioteken?

Anmäl dina böcker hos BTJ, för att göra dem tillgängliga för utlåning. De böcker som bedöms vara av intresse presenteras med lektörsomdömen i BTJ-häftet. Ange att du har avtal med BTJ på ditt Publit-konto och skriv in den avtalade rabatten som du har med dem. BTJs rabatt dras av från din avans.

Vilka dimensioner kan en tryckt bok ha?

Du kan använda Publit för att publicera böcker mellan 16 och 750 sidor i dimensioner från minsta 105x148mm upp till 620mm plano (totala måttet på omslaget dvs. baksida+rygg+framsida) x 297 mm.
För böcker med skyddsomslag och flikar begränsas maxformatet något på grund av att fram-, baksida och rygg maximalt kan ha en sammanlagd bredd på 575 mm.

Hur stort ska omslaget vara?

När du laddar upp en inlaga skapas en omslagsmall som du kan ladda ner och använda för att vara säker på att få rätt mått och ryggbredd. När du laddar upp ett omslagsoriginal kontrolleras det mot inlagan och du får ett felmeddelande om inlagan och omslaget inte passar.
Om boken har ett sidantal lägre än 48 sidor rekommenderar vi att du inte har någon text på bokens rygg eftersom ryggen kan bli något rundad vid tryck.

Vad ska jag använda för färgprofil?

Färgbilder ska separeras med färgprofilen ”Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)″.
Att ange färger i RGB, dekorfärger etc. äventyrar tryckresultatet. Tänk på att färger som mörkblå/violett, grönt eller beige är känsliga. Vid tryck kan en viss färgskillnad uppstå trots att trycket håller sig inom ISO-standarden.

Vad är ett skyddsomslag?

Ett skyddsomslag är ett lite tjockare 130-gramspapper som viks med flikar runt boken. Det produceras från en separat PDF-fil och trycket kan alltså variera från det på själva omslaget. För böcker med skyddsomslag begränsas maxformatet något på grund av att fram-, baksida och rygg maximalt kan ha en sammanlagd bredd på 575 mm.

Hur fungerar prissättning av tryckta böcker?

En tryckt bok kan ta två unika priser, F-pris för återförsäljare och widgetpris för widgetshoppen. Du kommer fram till priset genom att addera önskad avans till bokens produktionspris, vilken varierar beroende på format och sidantal.

F-pris anges exklusive moms och gäller mot återförsäljare medan widgetpris anges inklusive moms och gäller mot slutkund i widgetshoppen. Det går också att spara priser i prisgrupper som kan knytas till flera böcker samtidigt för effektivare hantering, läs mer om priser, distribution och prisgrupper här.

Vad är produktionspris?

En boks produktionspris baseras på antal färgsidor och svartvita sidor, typ av omslag samt dimensioner. Produktionspriset visas när du laddar upp en inlaga. Det är produktionspriset du betalar när du beställer egna exemplar av dina böcker.

Tryckta böcker: Vilka återförsäljare kan jag nå ut till?

Om du har avtal med Bokinfo når du hela den Skandinaviska bokhandeln. Om du använder dig av vår widgetshop kan du sälja dina böcker över hela världen.

Vad kostar det att publicera en tryckt bok?

Publicering av tryckt bok kostar 249 kronor exkl. moms, oavsett format. Publit ombesörjer leverans av lagenliga pliktexemplar vid publicering av tryckta böcker.

Hur skapar jag en inlaga och omslag?

Inlaga och omslag ska vara exporterade till PDF-format. Vi rekommenderar att du skapar alla dina tryckfiler i InDesign. Om du inte har InDesign, använd ett likvärdigt program. Hur du gör, steg för steg, kan du läsa om i våra guider.

Varför kan jag inte ladda upp mitt omslag?

Den vanligaste orsaken är att omslaget inte har korrekta dimensioner eller att angivna skärmärken/TrimBox är felaktigt inställd. Kontrollera att omslaget är i PDF-format och följer våra riktlinjer samt att omslaget har korrekta dimensioner. Om omslaget har utfallande bilder eller grafik rekommenderar vi att du anger skärmärken på omslaget. Läs mer i våra guider.

Jag är missnöjd med en tryckt bok, vad gör jag?

Som framgår av vårt användaravtal (som återfinns under dina kontoinställningar) ansvarar användaren för korrekt formaterade produktionsfiler. Brister i inlage- eller omslagsfiler är den absolut vanligaste orsaken till ”feltryck” och därför rekommenderar vi starkt att du alltid beställer egen-exemplar före publicering. En tryckt bok skiljer sig alltid lite från hur den ser ut på skärmen. I sällsynta fall uppstår tryckfel trots felfria produktionsfiler. Om detta skulle drabba dig vill vi gärna att du hör av dig till support@publit.se inom 14 dagar från det att du mottog de defekta böckerna. För att vi ska kunna reklamera din bok behöver vi bilder på den defekta boken och om möjligt emballaget boken/böckerna levererades i. Ange gärna ditt ordernummer på beställningen så kan vi utföra reklamationen snabbare.

Kan jag avpublicera en bok?

Nej, det är inte möjligt att avpublicera en publicerad bok. Däremot kan du ta bort distributionen från boken och därmed göra boken ”ej tillgänglig kommersiellt”. Bocka ur samtliga försäljningskanaler för titeln under din angivna distributionsprofil. Boken kommer då inte att vara tillgänglig för köp i handeln. Det kan ta upp till 24 timmar innan bokhandeln uppdaterar denna information. Du kan läsa mer om hur distribution och distributionsprofiler fungerar i vår guide Prissättning & distribution.

Varför syns inte min bok trots att den är publicerad?

Är boken tillgänglig för distribution? Har du angivit priser för alla återförsäljare (vissa försäljningskanaler visar inte gratisböcker)? Om du distribuerar din bok via Bokinfo, kontrollera att du angivit ditt avtalsnummer hos Bokinfo under dina kontoinställningar hos oss. Vi skickar automatiskt uppdaterad information till Bokinfo och våra försäljningskanaler, dessvärre är det ingen garanti för att nätbokhandeln uppdaterar den. Om allt ser korrekt ut på ditt konto, men felet kvarstår, kontakta oss på support@publit.se så hjälper vi dig.

Jag har inget avtal med Bokinfo, hur får jag det?

Kontakta Bokinfo för frågor kring avtal. Du finner mer information på deras hemsida.

Mitt omslag syns inte hos återförsäljaren, varför?

Publit skickar automatiskt uppdaterad information till Bokinfo och våra försäljningskanaler, dessvärre är det ingen garanti för att nätbokhandeln uppdaterar den. Prova med att uppdatera boken. Exempelvis kan du ändra något i den beskrivande texten. Spara din ändring. Ändra tillbaka det du nyss uppdaterade och spara boken igen. Ny uppdatering kommer att skickas till de återförsäljare du har valt att distribuera boken till. Det kan ta upp emot 24 h innan en uppdatering aktualiseras hos våra återförsäljare, för några av våra återförsäljare kan det ta några dagar. Om felet kvarstår, kontakta oss på support@publit.se så hjälper vi dig.

Kan ni byta/hur byter jag ut mina filer efter publicering?

Eböcker: Du kan byta ut din EPUB-fil och omslag närsomhelst, oavsett om boken är publicerad eller inte.
Börja med att låsa upp filerna.
unlock_epub

Klicka sedan på ”Byt ebok” eller ”Byt omslag” för att ladda upp nya filer till eboken.
change_epub

Glöm inte att spara när filerna är uppladdade!

 

Tryckta böcker: Om boken ligger som ett utkast i din katalog (dvs. boken är inte publicerad) kan du när som helst byta ut dina tryckfiler.
change_book

Glöm inte att spara när filerna är uppladdade!

När du publicerar din tryckta bok låser vi filerna till titeln och möjligheten att fritt byta ut tryckfiler på det publicerade verket. Se därför till att omslag och inlaga är korrekta. Vi rekommenderar att du alltid provtrycker din bok innan du publicerar den för att säkerställa att resultatet blir som du vill.

Om du upptäcker att du har fel i dina tryckfiler efter att du har publicerat din bok är det inte möjligt att byta ut dina tryckfiler. I de fall du önskar uppdatera utgåvan behöver du publicera boken igen med ett nytt ISBN. Detta för att nya pliktexemplar skall skickas till biblioteken. Har du frågor kring det här är du välkommen att höra av dig till oss på support@publit.se. På kungliga bibliotekets hemsida kan du läsa mer om pliktexemplar.

Pris & distribution

Hur fungerar prissättning av tryckta böcker?

En tryckt bok kan ta två unika priser, F-pris för återförsäljare och widgetpris för widgetshoppen. Du kommer fram till priset genom att addera önskad avans till bokens produktionspris, vilken varierar beroende på format och sidantal.

F-pris anges exklusive moms och gäller mot återförsäljare medan widgetpris anges inklusive moms och gäller mot slutkund i widgetshoppen. Det går också att spara priser i prisgrupper som kan knytas till flera böcker samtidigt för effektivare hantering, läs mer om priser, distribution och prisgrupper här.

Hur beräknas distributionsavgiften för eböcker?

Publits distributionsavgift är 10 procent, av det pris som förlaget angivit, vid försäljning via tredjepart och 20 procent vid försäljning via widgetshoppen.

För detaljerad genomgång av hur avans räknas fram i olika kanaler hänvisas till våra priser & definitioner som finns under INSTÄLLNINGAR på ditt konto.

Notera nya momsregler för eböcker sedan årsskiftet 2015, då den momssats ska tillämpas som gäller för varan i det land där försäljningen sker. För eböcker som säljs inom Sverige är momsen således 25 procent.

Hur fungerar de olika prismodellerna för eböcker?

Precis som tryckta böcker kan en ebok ha olika priser för olika prismodeller. F-pris är det pris som återförsäljaren betalar för boken, de adderar sedan ett påslag vilket totalt blir priset till konsument.
Utpris är det pris som konsumenten betalar och i de fall du anger utpris ger återförsäljaren dig en andel av det angivna utpriset i betalning. Både widgetpris och iBooks-pris är en typ av utpris.
Då eböcker inte har någon produktionskostnad kan Publit användas för att sprida eböcker gratis, i vilket fall även distributionsavgiften blir noll.

Hur ska jag prissätta min ebok?

För Adlibris, Bokon och Dito anger du ett F-pris. F-priset är det pris som bokhandeln köper in boken för och du anger priset exklusive moms. Vad boken sedan kostar i bokhandeln bestämmer återförsäljarna. Publit tar 10% av F-priset i distributionsavgift.

För Apples iBooks Store anger du ett utpris, i utpriset ingår moms. För att räkna ut din avans dra av 25% moms från utpriset. Av nettot dras Apples 30% av, Publit tar 10% av det belopp som återstår i distributionsavgift.

Mofibo använder prismodellen Price Per Download. Prenumerationstjänst för eböcker som tillämpar Price Per Download (PPD), pris per nedladdning, innebär att avans beräknas utifrån hur stor del av boken som konsumerats.

Med Bookmate kan du själv välja affärsmodell, titel per titel. Välj mellan Price Per Download och Revenue Share. Revenue Share beskrivs närmare i ditt användaravtal med Bookmate men innebär i korthet att titeln inte har något pris, avans beräknas istället baserat på antal sidvisningar.

När blir min ebok tillgänglig i nätbokhandeln?

Det tar oftast upp till 24 timmar. Publit skickar informationen direkt till återförsäljarna, sedan är det upp till dem att göra informationen tillgänglig. Det tar längre tid för de internationella kanalerna då de har egna kontroller. I dessa kanaler kan det ta ca 2 veckor innan din bok blir tillgänglig.

Eböcker: Vilka återförsäljare kan jag nå ut till?

Du kan göra dina eböcker tillgängliga via följande försäljningskanaler:

– iBooks
– Dito
– Bokon
– Adlibris
– Bookmate
– Mofibo
– BookBeat

 

Vill du sälja dina böcker själv direkt via din egen blogg, hemsida, Facebook-sida eller liknande kan du göra detta med din egen widgetshop som Publit tillhandahåller. Vi sköter alla betalningar, hanterar alla ordrar och skickar böckerna till kunden.

Vad är direktförsäljning?

Att sälja själv utan mellanhänder är varken nytt eller specifikt för bokbranschen. Det är en av de allra äldsta försäljningsmetoderna och sträcker sig över en rad olika branscher. Och det finns goda anledningar: fler försäljningsställen leder till ökad försäljning, färre mellanhänder leder till bättre marginaler, bättre kontakt med slutkunden leder till en fördjupad relation och mer kunskap om hur, var och varför dina böcker säljs.

Vad är en prisgrupp?

Genom att använda prisgrupper kan du hantera prissättningen för flera titlar på en och samma gång. I prisgruppen anger du både pris för tryckt bok och ebok vilket innebär att du kan styra priserna för tryckta böcker och eböcker samtidigt. Du skapar en prisgrupp, markerar de titlar som ska ingå i prisgruppen och sedan uppdateras priserna automatiskt för de valda titlarna.

Kan jag avpublicera en bok?

Nej, det är inte möjligt att avpublicera en publicerad bok. Däremot kan du ta bort distributionen från boken och därmed göra boken ”ej tillgänglig kommersiellt”. Bocka ur samtliga försäljningskanaler för titeln under din angivna distributionsprofil. Boken kommer då inte att vara tillgänglig för köp i handeln. Det kan ta upp till 24 timmar innan bokhandeln uppdaterar denna information. Du kan läsa mer om hur distribution och distributionsprofiler fungerar i vår guide Prissättning & distribution.

Varför syns inte min bok trots att den är publicerad?

Är boken tillgänglig för distribution? Har du angivit priser för alla återförsäljare (vissa försäljningskanaler visar inte gratisböcker)? Om du distribuerar din bok via Bokinfo, kontrollera att du angivit ditt avtalsnummer hos Bokinfo under dina kontoinställningar hos oss. Vi skickar automatiskt uppdaterad information till Bokinfo och våra försäljningskanaler, dessvärre är det ingen garanti för att nätbokhandeln uppdaterar den. Om allt ser korrekt ut på ditt konto, men felet kvarstår, kontakta oss på support@publit.se så hjälper vi dig.

Jag har inget avtal med Bokinfo, hur får jag det?

Kontakta Bokinfo för frågor kring avtal. Du finner mer information på deras hemsida.

Beställningar

Vad har ni för leveranstider?

Vi trycker böckerna inom fem arbetsdagar från och med att vi har mottagit din order. Postens leveranstid på 1-2 arbetsdagar tillkommer vid leverans inom Sverige, om leveransen ska ske utanför Sverige tillkommer en leveranstid på upp till 10 arbetsdagar.

Hur beställer jag egna exemplar?

Du kan skapa egenbeställningar på två sätt: Direkt från ett verk genom att markera boken du vill beställa och klicka på knappen ”Skapa beställning utifrån urval”, eller genom att klicka på den gröna SKAPA-knappen och sedan vidare på beställning. Läs mer här.

Hur levereras böckerna?

Ange ett företagsnamn i adressfältet så körs böckerna ut till dig med företagspost. Finns det ingen på plats för att ta emot försändelsen skickar posten en avi, vilket gör att du kan hämta försändelsen på ditt närmsta utlämningsställe. Ta bort ditt företagsnamn ur leveransadressen om du föredrar att få en avi direkt. Försändelsen skickas som varubrev om vikten understiger 2 kg.

Hur mycket kostar portot?

Du ser vad frakten kostar vid beställningstillfället innan du väljer att slutföra beställningen.

Tar Publit emot returer?

Nej, du kan inte returnera böcker då Publit endast trycker böcker på begäran och saknar lager. Läs mer i våra villkor som du finner på ditt konto under kontoinställningar.

Vad är produktionspris?

En boks produktionspris baseras på antal färgsidor och svartvita sidor, typ av omslag samt dimensioner. Produktionspriset visas när du laddar upp en inlaga. Det är produktionspriset du betalar när du beställer egna exemplar av dina böcker.

Kan jag spåra min beställning?

Om din beställning överstiger 2 kg skickas den alltid med spårbart kollinummer. Beställningar under 2 kg skickas med postens fraktmetod Varubrev. Se status och information om dina beställningar på ditt Publit-konto under Beställningar.
Publit

Katalogvård

Vad är en prisgrupp?

Genom att använda prisgrupper kan du hantera prissättningen för flera titlar på en och samma gång. I prisgruppen anger du både pris för tryckt bok och ebok vilket innebär att du kan styra priserna för tryckta böcker och eböcker samtidigt. Du skapar en prisgrupp, markerar de titlar som ska ingå i prisgruppen och sedan uppdateras priserna automatiskt för de valda titlarna.

Vad är Kollektioner?

Skapa och organisera dina böcker i kollektioner för att kunna hantera dem i grupp. Om du har en rad titlar som handlar om natur kan du skapa en kollektion för det.

Vad är Serier?

Publicerar du ett flertal titlar som ingår i en serie finns möjligheten att gruppera och sortera titlarna i den ordning som de ska läsas i.

Vad är Personer?

Alla upphovspersoner hanteras separat från böckerna och knyts till böckerna i egenskap av, till exempel, författare. Detta innebär att du kan skriva in en beskrivande text om personen och att den informationen följer med varje gång du knyter personen till ett verk.

Tryckfiler

Jag har inga färdiga tryckfiler, kan Publit hjälpa mig?

Ja, Publits ateljétjänst hjälper dig med sättning eller omslag. Ateljén kan hantera existerande filer som är ofärdiga eller utkast som behöver sättning. Filerna anpassas efter de inställningar och format som Publit rekommenderar. När du får tillbaka de färdiga filerna från ateljén behöver du därför bara ladda upp dem på ditt Publit-konto och sedan är det klart! Du mailar din förfrågan till atelje@publit.se och får sedan en uppskattning över hur lång tid arbetet kommer att ta. Ateljén tar 850 kr i timmen exkl. moms och fakturerar per påbörjad kvart.

Hur fungerar det med tryckkort?

Vid tryck läggs automatiskt en sistasida till i inlagan, sidan innehåller tryckår, tryckort, ISBN samt EAN-kod.

Vilka dimensioner kan en tryckt bok ha?

Du kan använda Publit för att publicera böcker mellan 16 och 750 sidor i dimensioner från minsta 105x148mm upp till 620mm plano (totala måttet på omslaget dvs. baksida+rygg+framsida) x 297 mm.
För böcker med skyddsomslag och flikar begränsas maxformatet något på grund av att fram-, baksida och rygg maximalt kan ha en sammanlagd bredd på 575 mm.

Hur stort ska omslaget vara?

När du laddar upp en inlaga skapas en omslagsmall som du kan ladda ner och använda för att vara säker på att få rätt mått och ryggbredd. När du laddar upp ett omslagsoriginal kontrolleras det mot inlagan och du får ett felmeddelande om inlagan och omslaget inte passar.
Om boken har ett sidantal lägre än 48 sidor rekommenderar vi att du inte har någon text på bokens rygg eftersom ryggen kan bli något rundad vid tryck.

Vad ska jag använda för färgprofil?

Färgbilder ska separeras med färgprofilen ”Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)″.
Att ange färger i RGB, dekorfärger etc. äventyrar tryckresultatet. Tänk på att färger som mörkblå/violett, grönt eller beige är känsliga. Vid tryck kan en viss färgskillnad uppstå trots att trycket håller sig inom ISO-standarden.

Hur skapar jag en inlaga och omslag?

Inlaga och omslag ska vara exporterade till PDF-format. Vi rekommenderar att du skapar alla dina tryckfiler i InDesign. Om du inte har InDesign, använd ett likvärdigt program. Hur du gör, steg för steg, kan du läsa om i våra guider.

Varför kan jag inte ladda upp mitt omslag?

Den vanligaste orsaken är att omslaget inte har korrekta dimensioner eller att angivna skärmärken/TrimBox är felaktigt inställd. Kontrollera att omslaget är i PDF-format och följer våra riktlinjer samt att omslaget har korrekta dimensioner. Om omslaget har utfallande bilder eller grafik rekommenderar vi att du anger skärmärken på omslaget. Läs mer i våra guider.

Kan ni byta/hur byter jag ut mina filer efter publicering?

Eböcker: Du kan byta ut din EPUB-fil och omslag närsomhelst, oavsett om boken är publicerad eller inte.
Börja med att låsa upp filerna.
unlock_epub

Klicka sedan på ”Byt ebok” eller ”Byt omslag” för att ladda upp nya filer till eboken.
change_epub

Glöm inte att spara när filerna är uppladdade!

 

Tryckta böcker: Om boken ligger som ett utkast i din katalog (dvs. boken är inte publicerad) kan du när som helst byta ut dina tryckfiler.
change_book

Glöm inte att spara när filerna är uppladdade!

När du publicerar din tryckta bok låser vi filerna till titeln och möjligheten att fritt byta ut tryckfiler på det publicerade verket. Se därför till att omslag och inlaga är korrekta. Vi rekommenderar att du alltid provtrycker din bok innan du publicerar den för att säkerställa att resultatet blir som du vill.

Om du upptäcker att du har fel i dina tryckfiler efter att du har publicerat din bok är det inte möjligt att byta ut dina tryckfiler. I de fall du önskar uppdatera utgåvan behöver du publicera boken igen med ett nytt ISBN. Detta för att nya pliktexemplar skall skickas till biblioteken. Har du frågor kring det här är du välkommen att höra av dig till oss på support@publit.se. På kungliga bibliotekets hemsida kan du läsa mer om pliktexemplar.

Försäljning

Var säljs mina böcker?

Om du har avtal med Bokinfo blir din bok tillgänglig för internetbokhandeln och den fysiska bokhandeln. Du kan även sälja din bok via Publits widgetshop, som kan bäddas in på din hemsida eller Facebooksida, oberoende av om du har avtal med Bokinfo eller inte.

Eböcker: Vilka återförsäljare kan jag nå ut till?

Du kan göra dina eböcker tillgängliga via följande försäljningskanaler:

– iBooks
– Dito
– Bokon
– Adlibris
– Bookmate
– Mofibo
– BookBeat

 

Vill du sälja dina böcker själv direkt via din egen blogg, hemsida, Facebook-sida eller liknande kan du göra detta med din egen widgetshop som Publit tillhandahåller. Vi sköter alla betalningar, hanterar alla ordrar och skickar böckerna till kunden.

Tryckta böcker: Vilka återförsäljare kan jag nå ut till?

Om du har avtal med Bokinfo når du hela den Skandinaviska bokhandeln. Om du använder dig av vår widgetshop kan du sälja dina böcker över hela världen.

Vad är direktförsäljning?

Att sälja själv utan mellanhänder är varken nytt eller specifikt för bokbranschen. Det är en av de allra äldsta försäljningsmetoderna och sträcker sig över en rad olika branscher. Och det finns goda anledningar: fler försäljningsställen leder till ökad försäljning, färre mellanhänder leder till bättre marginaler, bättre kontakt med slutkunden leder till en fördjupad relation och mer kunskap om hur, var och varför dina böcker säljs.

Kan utländska kunder handla i widgetshoppen?

Ja. Widgetpriset sätts liksom övriga priser i svenska kronor men betalning i widgetshoppen sker via Dibs som omvandlar priset till den valuta där slutkunden befinner sig.

Leverans & frakt

Vad har ni för leveranstider?

Vi trycker böckerna inom fem arbetsdagar från och med att vi har mottagit din order. Postens leveranstid på 1-2 arbetsdagar tillkommer vid leverans inom Sverige, om leveransen ska ske utanför Sverige tillkommer en leveranstid på upp till 10 arbetsdagar.

Hur levereras böckerna?

Ange ett företagsnamn i adressfältet så körs böckerna ut till dig med företagspost. Finns det ingen på plats för att ta emot försändelsen skickar posten en avi, vilket gör att du kan hämta försändelsen på ditt närmsta utlämningsställe. Ta bort ditt företagsnamn ur leveransadressen om du föredrar att få en avi direkt. Försändelsen skickas som varubrev om vikten understiger 2 kg.

Hur mycket kostar portot?

Du ser vad frakten kostar vid beställningstillfället innan du väljer att slutföra beställningen.

Kan jag spåra min beställning?

Om din beställning överstiger 2 kg skickas den alltid med spårbart kollinummer. Beställningar under 2 kg skickas med postens fraktmetod Varubrev. Se status och information om dina beställningar på ditt Publit-konto under Beställningar.
Publit

Metadata

Vad är en utgåva?

En utgåva är den ”säljbara manifestationen” av ett litterärt verk, till exempel en publicerad bok eller ebok. Ett verk kan innehålla flera olika utgåvor och varje utgåva kan ha sin egen specifika metadata.

All metadata tillhörande verket, som till exempel titel, är gemensam för alla utgåvor och ärvs automatiskt till de utgåvor som är kopplade till verket.

Vad är ett verk?

Ett verk är den samlande katalogenheten för alla utgåvor av en viss bok.

I katalogen fungerar verket som en behållare för all metadata som är gemensam för alla utgåvor; så som titel och genre-koder etc.

Vad är metadata?

Metadata (‘information om data’) är en samlingsbeteckning vi använder för att beskriva informationen om din bok, exempelvis titel, beskrivningstext, upphovskvinnor- och män, klassificering, ISBN etc.

Varför är metadata viktigt?

All information som beskriver ett litterärt verk utan att vara en del av det kallas metadata. Ett förord räknas till exempel inte som metadata men däremot en genre-kod, en beskrivande text eller en författarpresentation.
Välvårdad metadata gör din bok lättare att hitta, särskilt i online-bokhandel där bara ett antal böcker får plats per sidvisning och där konsumenten kanske inte vet exakt vad hon är ute efter. Om en sökträff leder vidare till andra böcker i samma serie eller om målgruppsmärkning visar vilken ålder en viss bok riktar sig till så ökar chansen att just din bok hittar sin läsare.

Vad är ISBN?

ISBN är en standard för identifiering av tryckta medier. För att en utgåva ska kunna publiceras och säljas måste den ha ett ISBN. Vem som helst som driver förlagsverksamhet i Sverige kan utan kostnad få ut sin egen ISBN-serie från svenska ISBN-centralen på kungliga biblioteket.
Om du inte själv har ett ISBN kan du ta ett av Publit genom att kryssa i rutan ”låt Publit tilldela boken ISBN”.

Eböcker

Vad är Adobe-DRM?

Adobe DRM är ett kopieringsskydd som kontrollerar hur en ebok kan användas och gör att en användare inte kan sprida eboken på ett sätt som upphovsrättsinnehavaren inte godkänt. Du kan använda Adobe DRM för distribution via widgetshoppen, Dito och Bokon.

Vad är en EPUB/ebok?

PDF-formatet som vanligtvis används för produktion av tryckta böcker är gjort för att alla sidor alltid ska se likadana ut oavsett skärmstorlek och vilka typsnitt användaren har installerade på sin dator.
En ebok anpassar sig tvärtom till läsarens skärmstorlek genom att ”flöda om” texten och låter även användaren själv påverka typsnitt och storlek. Därför går det inte att säga hur många sidor en ebok har. Det är också svårt att detaljstyra typografin i en ebok och vill man ha särskilda typsnitt måste dessa bäddas in och krypteras.

Varför EPUB?

På eboksmarknaden fanns länge flera olika filformat som sällan var kompatibla med varandra. Epub är ett öppet filformat för eböcker som är framtaget av samfundet International Digital Publishing Forum. Det har med tiden accepterats som standard av nästan hela branschen (Amazon med sitt Kindle-format är undantaget).

Kan jag lägga upp en färdig eboksfil?

Ja, förutsatt att den är i formatet epub. Den måste dock klara en kontroll i epub-check, vilket du själv kan göra här.
Det är viktigt att kontrollera att .ncx- och .opf-filen som finns i eboken är döpta korrekt. Detta är inget som epub-check reagerar på, men felaktigt namn på filerna leder ofta till problem vid vattenmärkning och distribution, se därför till att filerna heter content.opf samt toc.ncx

Vad är Fixed Layout?

En ebok med så kallad ”fixed layout” är låst så att den inte kan flöda om och sidorna visas alltså likadant oavsett skärmstorlek. Det dröjde innan EPUB-formatet hade stöd för fixed layout och det fortsätter dröja innan alla återförsäljare har stöd för denna variant av EPUB. Samtidigt finns det eböcker som är fixed layout utan att vara EPUB, exempelvis filer exporterade från Apple’s iBooks Author. Publit har därför avvaktat med att stödja eböcker med fixed layout.

Vad är en konvertering?

Vi kan hjälpa dig att producera eböcker från PDF-filer. Prissättningen varierar beroende på om PDF-en är vektor- eller bildbaserad (=resultatet av en skanning) och om layouten är enkel eller komplex.
Publit erbjuder eböcker av högsta kvalitet och har därför korrekturläsare som granskar varje konvertering. Processen att konvertera ett fixerat format till ett omflödningsbart innebär dock alltid visst utrymme för tolkning och därför har vi byggt in en kommunikationskanal i systemet som sätter dig i direktkontakt med den person som ansvarar för just din konvertering, så att ni tillsammans kan lägga sista handen vid jobbet.

Vilka filer tar Publit emot för konvertering?

Inlagan ska vara en PDF. Omslaget ska vara en separat jpg-fil som är minst 1400 pixlar bred.

Vad ingår i konverteringen?

Teknisk korrektur samt korrektur av fel som kan ha uppkommit i konverteringen ingår. Din bok framtidssäkras vilket innebär att Publit uppdaterar eboksfilen om standarden skulle ändras.

Vad är OCR-tolkning?

OCR står för Optical Character Recognition och betyder att man maskinellt ”läser” av en skannad sida och tolkar bilden till text. Det är en avancerad teknik med visst utrymme för misstag. Vi låter därför alltid en mänsklig korrekturläsare gå genom OCR-tolkat material.

Vad innebär komplex layout?

Böcker som innehåller noter/register som ska länkas, grafiska inslag, tabeller eller liknande räknas som komplex layout. Sådant innehåll kodas manuellt och därför blir konverteringskostnaden högre.

Bäddas typsnitten in i EPUB-filen som Publit konverterar?

Vi bäddar inte in typsnitt i epub-filen då det kan krävas att man innehar licens. Epub-filer som konverteras via Publit refererar enligt bransch-praxis till öppna standardtyspnitt som fungerar i alla läsare.

Hur lång tid tar konverteringen?

Det tar upp till femton arbetsdagar för konverteringen att genomföras. Om din bok består av komplex layout eller måste OCR-tolkas tar konverteringen upp till tjugo arbetsdagar.

Hur gör jag om jag hittar fel i konverteringen?

Du skickar din korrektur via formuläret som finns på ditt Publit-konto. Då ePub är ett flödande format kan du inte hänvisa till sidnummer, vi rekommenderar istället att du hänvisar till en mening eller några ord i boken som finns i samband med det du vill ändra på.

Hur beräknas distributionsavgiften för eböcker?

Publits distributionsavgift är 10 procent, av det pris som förlaget angivit, vid försäljning via tredjepart och 20 procent vid försäljning via widgetshoppen.

För detaljerad genomgång av hur avans räknas fram i olika kanaler hänvisas till våra priser & definitioner som finns under INSTÄLLNINGAR på ditt konto.

Notera nya momsregler för eböcker sedan årsskiftet 2015, då den momssats ska tillämpas som gäller för varan i det land där försäljningen sker. För eböcker som säljs inom Sverige är momsen således 25 procent.

Hur fungerar de olika prismodellerna för eböcker?

Precis som tryckta böcker kan en ebok ha olika priser för olika prismodeller. F-pris är det pris som återförsäljaren betalar för boken, de adderar sedan ett påslag vilket totalt blir priset till konsument.
Utpris är det pris som konsumenten betalar och i de fall du anger utpris ger återförsäljaren dig en andel av det angivna utpriset i betalning. Både widgetpris och iBooks-pris är en typ av utpris.
Då eböcker inte har någon produktionskostnad kan Publit användas för att sprida eböcker gratis, i vilket fall även distributionsavgiften blir noll.

Hur kopieringsskyddas sålda eböcker?

För kanaler utan eget kopieringsskydd (=Digital Rights Management, eller DRM) använder Publit sin egenutvecklade vattenmärkning som skriver in kundens persondata i den köpta filen.
Vi erbjuder dessutom kryptering med DRM från Adobe Content Server 4.

Hur ska jag prissätta min ebok?

För Adlibris, Bokon och Dito anger du ett F-pris. F-priset är det pris som bokhandeln köper in boken för och du anger priset exklusive moms. Vad boken sedan kostar i bokhandeln bestämmer återförsäljarna. Publit tar 10% av F-priset i distributionsavgift.

För Apples iBooks Store anger du ett utpris, i utpriset ingår moms. För att räkna ut din avans dra av 25% moms från utpriset. Av nettot dras Apples 30% av, Publit tar 10% av det belopp som återstår i distributionsavgift.

Mofibo använder prismodellen Price Per Download. Prenumerationstjänst för eböcker som tillämpar Price Per Download (PPD), pris per nedladdning, innebär att avans beräknas utifrån hur stor del av boken som konsumerats.

Med Bookmate kan du själv välja affärsmodell, titel per titel. Välj mellan Price Per Download och Revenue Share. Revenue Share beskrivs närmare i ditt användaravtal med Bookmate men innebär i korthet att titeln inte har något pris, avans beräknas istället baserat på antal sidvisningar.

När blir min ebok tillgänglig i nätbokhandeln?

Det tar oftast upp till 24 timmar. Publit skickar informationen direkt till återförsäljarna, sedan är det upp till dem att göra informationen tillgänglig. Det tar längre tid för de internationella kanalerna då de har egna kontroller. I dessa kanaler kan det ta ca 2 veckor innan din bok blir tillgänglig.

Eböcker: Vilka återförsäljare kan jag nå ut till?

Du kan göra dina eböcker tillgängliga via följande försäljningskanaler:

– iBooks
– Dito
– Bokon
– Adlibris
– Bookmate
– Mofibo
– BookBeat

 

Vill du sälja dina böcker själv direkt via din egen blogg, hemsida, Facebook-sida eller liknande kan du göra detta med din egen widgetshop som Publit tillhandahåller. Vi sköter alla betalningar, hanterar alla ordrar och skickar böckerna till kunden.

Vad kostar det att publicera en ebok?

Det är gratis.

Jag har ingen färdig EPUB-fil, kan Publit hjälpa mig?

Ja. Läs om hur det går till att konvertera till ebok här. Fullständig prislista hittar du på vår hemsida.

Varför kan jag inte ladda upp omslag till ebok?

Kontrollera att omslaget är i JPG-format (RGB) samt att bredden är minst 1400 pixlar bred.

Varför kan jag inte ladda upp min EPUB-fil på mitt konto?

När du laddar upp EPUB-filen går den automatiskt igenom en ePubcheck-kontroll. Om den inte validerar får du ett felmeddelande. Du kan också kontrollera din fil här. Korrigera filen efter de felmeddelanden som visas och ladda upp filen på nytt. Utöver ePubcheck kontrollerar Publit även att omslaget i EPUB-filen är minst 600 pixlar brett, om omslaget är mindre så kan du inte ladda upp filen. Detta eftersom vissa återförsäljare kräver att omslaget ska vara minst 600 pixlar brett.

Kan jag avpublicera en bok?

Nej, det är inte möjligt att avpublicera en publicerad bok. Däremot kan du ta bort distributionen från boken och därmed göra boken ”ej tillgänglig kommersiellt”. Bocka ur samtliga försäljningskanaler för titeln under din angivna distributionsprofil. Boken kommer då inte att vara tillgänglig för köp i handeln. Det kan ta upp till 24 timmar innan bokhandeln uppdaterar denna information. Du kan läsa mer om hur distribution och distributionsprofiler fungerar i vår guide Prissättning & distribution.

Varför syns inte min bok trots att den är publicerad?

Är boken tillgänglig för distribution? Har du angivit priser för alla återförsäljare (vissa försäljningskanaler visar inte gratisböcker)? Om du distribuerar din bok via Bokinfo, kontrollera att du angivit ditt avtalsnummer hos Bokinfo under dina kontoinställningar hos oss. Vi skickar automatiskt uppdaterad information till Bokinfo och våra försäljningskanaler, dessvärre är det ingen garanti för att nätbokhandeln uppdaterar den. Om allt ser korrekt ut på ditt konto, men felet kvarstår, kontakta oss på support@publit.se så hjälper vi dig.

Mitt omslag syns inte hos återförsäljaren, varför?

Publit skickar automatiskt uppdaterad information till Bokinfo och våra försäljningskanaler, dessvärre är det ingen garanti för att nätbokhandeln uppdaterar den. Prova med att uppdatera boken. Exempelvis kan du ändra något i den beskrivande texten. Spara din ändring. Ändra tillbaka det du nyss uppdaterade och spara boken igen. Ny uppdatering kommer att skickas till de återförsäljare du har valt att distribuera boken till. Det kan ta upp emot 24 h innan en uppdatering aktualiseras hos våra återförsäljare, för några av våra återförsäljare kan det ta några dagar. Om felet kvarstår, kontakta oss på support@publit.se så hjälper vi dig.

Kan ni byta/hur byter jag ut mina filer efter publicering?

Eböcker: Du kan byta ut din EPUB-fil och omslag närsomhelst, oavsett om boken är publicerad eller inte.
Börja med att låsa upp filerna.
unlock_epub

Klicka sedan på ”Byt ebok” eller ”Byt omslag” för att ladda upp nya filer till eboken.
change_epub

Glöm inte att spara när filerna är uppladdade!

 

Tryckta böcker: Om boken ligger som ett utkast i din katalog (dvs. boken är inte publicerad) kan du när som helst byta ut dina tryckfiler.
change_book

Glöm inte att spara när filerna är uppladdade!

När du publicerar din tryckta bok låser vi filerna till titeln och möjligheten att fritt byta ut tryckfiler på det publicerade verket. Se därför till att omslag och inlaga är korrekta. Vi rekommenderar att du alltid provtrycker din bok innan du publicerar den för att säkerställa att resultatet blir som du vill.

Om du upptäcker att du har fel i dina tryckfiler efter att du har publicerat din bok är det inte möjligt att byta ut dina tryckfiler. I de fall du önskar uppdatera utgåvan behöver du publicera boken igen med ett nytt ISBN. Detta för att nya pliktexemplar skall skickas till biblioteken. Har du frågor kring det här är du välkommen att höra av dig till oss på support@publit.se. På kungliga bibliotekets hemsida kan du läsa mer om pliktexemplar.

Widgetshoppen

Vad är direktförsäljning?

Att sälja själv utan mellanhänder är varken nytt eller specifikt för bokbranschen. Det är en av de allra äldsta försäljningsmetoderna och sträcker sig över en rad olika branscher. Och det finns goda anledningar: fler försäljningsställen leder till ökad försäljning, färre mellanhänder leder till bättre marginaler, bättre kontakt med slutkunden leder till en fördjupad relation och mer kunskap om hur, var och varför dina böcker säljs.

Vad betyder ”widget”?

Ordet widget brukar användas om små fristående program som kan installeras mycket enkelt, oftast bara genom att klistra in en kort kodsträng. Publits widgetshop är byggd för att vara så enkel att administrera att inga förkunskaper krävs för att komma igång.

Hur fungerar Publits widgetshop?

Widgetshoppen låter dig sälja eböcker och tryckta böcker direkt till slutkonsument med Publit som agent. Shoppen har stöd för kontokortsköp via Dibs och fakturaköp via Klarna. Den kan bäddas in på valfri hemsida med hjälp av ett enkelt och säkert iFrame-script (samma teknik som bland annat används för att bädda in Facebooks like-knappar).
Du kan skapa en eller flera widgetshoppar och exakt bestämma vilka titlar som ska säljas i vilken shop, till exempel bara böcker av en viss författare. Du kan dessutom ändra urvalet efter det att widgetshoppen bäddats in. En tryckt boks widgetpris kan inte vara lägre än produktionspriset men det kan däremot skilja sig från F-priset.

Hur installerar jag widgetshoppen på min sida?

Widgetshoppen består av en kort kodsträng som du klistrar in i ett HTML-dokument på din hemsida. När någon besöker hemsidan anropar kodsträngen Publit varpå shoppen genereras. Resultatet blir att du har en fullt fungerande nätbokhandel inbäddad på din hemsida. När du uppdaterar inställningarna i en widgetshop eller ändrar priset på en bok så uppdateras shoppen direkt utan att du behöver göra någonting. Även om du klistrat in din widget-kod på flera olika hemsidor uppdateras widgetshoppen automatiskt överallt.
Bästa sättet att få shoppen att smälta in på din sida är att bädda in widgetkoden. För att kunna göra det behöver du ha möjlighet att redigera innehållet på din hemsida, antingen via ett CMS (Content Management System), eller genom att ändra direkt i html-koden (widgetkoden bör bäddas in i ett block-nivå-element, förslagsvis i en div). Det går bra att ha flera shoppar på samma webbplats, men endast en per html-sida.

Finns widgetshoppen på andra språk än svenska?

Ja. För varje widgetshop du skapar kan du välja om språket i gränssnittet mot slutkund ska vara svenska, engelska eller tyska. Vill du sälja samma bok i både en svensk, engelsk eller tysk shop måste du alltså skapa två olika shoppar. Du kan enkelt ändra vilket språk gränssnittet ska ha genom att logga in på ditt konto, markera widgetshoppen och ändra under rubriken gränssnittsspråk.

Kan utländska kunder handla i widgetshoppen?

Ja. Widgetpriset sätts liksom övriga priser i svenska kronor men betalning i widgetshoppen sker via Dibs som omvandlar priset till den valuta där slutkunden befinner sig.

Varför visas inte min widgetshop?

Om shoppen slutat visas där du installerat den, kan det bero på att vi gjort en del ändringar i scriptet, prova med att tömma cache-minnet i din webbläsare.

Om du har djuplänkat till en specifik sidvy i widgetshoppen och den inte längre visas, kan det bero på att vi har ändrat strukturen på direktlänkningen, du kan då behöva gå in och ändra länken manuellt.

En gammal länk kan t.ex. ha sett ut som följande:
http://widget.publit.com/widget-2#/grid
Men den nya länken ser ut såhär:
https://widget.publit.com/widget-2/page/1

Varför syns inte min bok i widgetshoppen?

Börja med att kontrollera att boken finns med i önskad widgetshops urval, detta kan du göra under Pris och Distribution:
widget_distribution

 

Eller i urvalsvyn för den specifika widgetshoppen:
widgetshop_urval

Se sedan till att bokens tillgänglighetsdatum passerats och att boken är publicerad.

 

 

Kan jag sälja böcker som tryckts/ligger på lager någon annanstans via widgetshoppen?

Nej, endast böcker som finns publicerade på ditt eget Publit-konto kan säljas i din widgetshop.

Kan jag ha olika priser på samma bok i olika widgetshoppar?

Nej, tyvärr finns ingen möjlighet att sälja samma bok till olika priser i olika shoppar. Det pris du sätter på din bok kommer påverka samtliga shoppar boken ingår i.

Reklamation & retur

Tar Publit emot returer?

Nej, du kan inte returnera böcker då Publit endast trycker böcker på begäran och saknar lager. Läs mer i våra villkor som du finner på ditt konto under kontoinställningar.

Jag är missnöjd med en tryckt bok, vad gör jag?

Som framgår av vårt användaravtal (som återfinns under dina kontoinställningar) ansvarar användaren för korrekt formaterade produktionsfiler. Brister i inlage- eller omslagsfiler är den absolut vanligaste orsaken till ”feltryck” och därför rekommenderar vi starkt att du alltid beställer egen-exemplar före publicering. En tryckt bok skiljer sig alltid lite från hur den ser ut på skärmen. I sällsynta fall uppstår tryckfel trots felfria produktionsfiler. Om detta skulle drabba dig vill vi gärna att du hör av dig till support@publit.se inom 14 dagar från det att du mottog de defekta böckerna. För att vi ska kunna reklamera din bok behöver vi bilder på den defekta boken och om möjligt emballaget boken/böckerna levererades i. Ange gärna ditt ordernummer på beställningen så kan vi utföra reklamationen snabbare.

Priser

Vad är distributionsavgift?

Distributionsavgiften motsvarar kostnaderna för plock, pack och distribution. Den följer bokens pris vilket innebär att det lägsta pris som går att sätta på en tryckt bok är produktionspris + distributionsavgift.
Vid försäljning via återförsäljare är Publits distributionsavgift 10 procent av F-priset. Vid försäljning via widgetshoppen är distributionsavgiften 20 procent. Läs mer om våra priser här.

Vad är produktionspris?

En boks produktionspris baseras på antal färgsidor och svartvita sidor, typ av omslag samt dimensioner. Produktionspriset visas när du laddar upp en inlaga. Det är produktionspriset du betalar när du beställer egna exemplar av dina böcker.

Vad kostar det att publicera en ebok?

Det är gratis.

Vad kostar det att publicera en tryckt bok?

Publicering av tryckt bok kostar 249 kronor exkl. moms, oavsett format. Publit ombesörjer leverans av lagenliga pliktexemplar vid publicering av tryckta böcker.