Innehåll:

 1. Snabbguide
 2. Prissättning
 3. Kopieringsskydd
 4. Sälj via widgetshoppen
 5. Distributionsprofiler
 6. Prisgrupper
 7. Sätt tillgänglighetsdatum

Innan boken kan publiceras, och för att den ska nå marknaden och bli tillgänglig för kunder att köpa hos återförsäljarna måste du ställa in var boken ska säljas, till vilket pris och när den ska bli tillgänglig. Det fungerar likadant för böcker, eböcker och ljudböcker, skillnaden är vilka återförsäljare som är valbara och vilken prismodell de använder.

Snabbguide:

 1. Slå på/stäng av en kanal med knappen till vänster om återförsäljarens namn. Grön bock för på, röd förbudsskylt för av. Enkelt va?
 2. Sätt det pris du vill ha. Eböcker kan prissättas från 0 kr, lägsta möjliga pris för fysiska böcker är bokens produktionskostnad + distributionsavgift. Håll muspekaren över prismodellens namn för att se vad den innebär.
 3. Se vad du kommer tjäna per såld bok under Avans.
 4. Ange vilket datum boken ska bli tillgänglig för försäljning.
 5. Spara!

 

Dessa återförsäljare kan du nå ut till

För tryckta böcker finns det två alternativ:

 • Bokinfo
 • Din egen Widgetshop

Via Bokinfo når du den svenska bokhandeln.

För att kunna distribuera böcker via Bokinfo måste du först ingå ett avtal med dem. När avtal är tecknat får du en fyrsiffrig kod som du fyller i under dina kontoinställningar på ditt Publit-konto under fliken Tredjepart.

Först när ditt Bokinfo-ID är ifyllt kan du välja att aktivera distributionen till Bokinfo.

Läs mer om hur du ansluter dig till Bokinfo här: http://www.bokinfo.se/sverige/for-forlag/

 

Vill du sälja dina böcker själv direkt till slutkund över hela världen via din egen blogg, hemsida, Facebook-sida eller liknande kan du göra detta med din egen widgetshop som Publit tillhandahåller. Publit administrerar alla betalningar, hanterar alla ordrar och skickar böckerna direkt till kunden. Du kan sälja tryckta böcker och eböcker i widgetshoppen.

 

För eböcker finns direktkopplingar till de största återförsäljarna via Publits API. För prenumerationskanalerna behöver du ingå ett separat avtal med återförsäljaren. Du kan nå ut med dina eböcker till följande återförsäljare:

 

 

Pris och distribution

Under fliken Pris och distribution väljer du alltså var din bok ska säljas, vad den ska kosta och när den ska bli tillgänglig hos återförsäljarna.

I listan ser du vilken kanal som är påslagen eller avstängd, vilken prismodell respektive kanal tillämpar, vilket pris din bok ska ha, och vad du kommer att tjäna på varje sålt exemplar (avans).

 

Välj kanaler

Du slår enkelt av eller på kanaler genom att klicka på knappen till vänster om namnet på kanalen.

channel_toggle

Prissättning

Prismodeller

Håll muspekaren över respektive Prismodell för en förklaring på vad den betyder. Agentpris är t.ex. det pris slutkunden kommer att betala för din bok (inklusive moms). F-pris står för förlagsnettopris och anges alltid exklusiv moms. Det är det pris återförsäljaren betalar för boken, de lägger i sin tur på ca 40-60% på det pris du angett som blir vad slutkunden sedan betalar.

 Prismodeller hover

Sätt pris och se avans

Skriv in det pris du vill ha för respektive återförsäljare. När du fyllt i pris ser du vad du kommer att tjäna för varje sålt exemplar efter att Publits distributionsavgift är avdragen. För eböcker till iBooks väljer du ett fast pris enligt Apples standardnivåer.

Distributionsavgiften är 10% av angivet pris för återförsäljarna Bokinfo, Adlibris, Bokon och Dito. För widgetshoppen är distributionsavgiften 20% av bokens pris.

price-earnings

 

Innan du prissätter en tryckt bok kommer bokens lägsta möjliga pris att vara förifyllt (produktionspris + distributionsavgift) eftersom du inte kan sätta ett pris som ger negativ avans.

lowest price pod

 

Om du anger ett för lågt pris kommer fältet att rödmarkeras, och minimumpriset anges automatiskt igen när informationen sparas.

lowest price pod 2

 

Observera att du kan sätta 0 kr för eböcker, om du gör det kommer boken bli tillgänglig helt gratis!

 

Kopieringsskydd

Adobe DRM (Digital Rights Management) är ett kopieringsskydd som kontrollerar hur en ebok kan användas och som gör att en användare inte kan sprida eboken på ett sätt som upphovsrättsinnehavaren inte har godkänt. Det kräver att kunden loggar in med sitt Adobe-konto för att öppna och läsa boken. Du kan använda Adobe DRM för distribution via widgetshoppen, Dito och Bokon.

 

DRM_skydd

 

Om du väljer att boken ska distribueras med Adobes DRM-skydd utgår en DRM-avgift. Denna avgift är 2 kronor per transaktion vid försäljning. Då du markerat DRM-skyddet kommer det lägsta möjliga priset att justeras.

Vid publicering till kanaler som själva lagrar eboksfiler står respektive återförsäljare för kryptering/DRM. Eböcker som distribueras, till de kanaler som får sina eböcker direkt från Publit, vattenmärks automatiskt av Publit (vattenmärkningen är kostnadsfri).

 

Sälj via Widgetshoppen

Du kan sälja både tryckta böcker och eböcker genom din egen webbshop som du kan installera på din hemsida, blogg eller Facebook-sida.

Widgetshoppen använder prismodellen Agentpris vilket innebär att det pris du anger är vad kunden kommer få betala. Gäller det en tryckt bok tillkommer fraktkostnad som läggs på vid utcheckning i shoppen.

Det pris du anger för din bok gäller i alla widgetshoppar där boken ingår, det går inte i dagsläget att ange olika priser för olika shoppar.

widget_price

 

Kryssa för de widgetshoppar där du vill att boken ska säljas. Vill du lägga till fler böcker i en shop på en gång är det snabbast gjort från Widgetshoppens inställningar. Klicka på länken till höger för att öppna shoppen i en ny flik.

choose_widgets

 

 

Om du inte skapat någon widgetshop än hittar du instruktioner i guiden Skapa widgetshop.

Din bok kommer att synas i widgetshoppen först när den är publicerad, och när det datum som anges i fältet Tillgänglig Fr.o.m har slagit in.

 

Distributionsprofiler

Om du aldrig har publicerat en bok tidigare har du förmodligen ännu inte kommit i kontakt med vad vi kallar Distributionsprofiler. Distributionsprofiler är en slags behållare som innehåller information om vilka kanaler/återförsäljare som är påslagna/aktiverade.

När du slår på distributionen till en återförsäljare kommer en distributionsprofil automatiskt att sparas, inledningsvis tilldelas profilen samma namn som titeln du arbetar med.

Du kan ändra detta namn till ett namn som underlättar din egen administration.

save-distribution-profile_2

 

Varje gång du väljer en ny och unik kombination av distributionskanaler kommer en ny profil att skapas och sparas automatiskt.

Nästa gång du väljer samma kombination av distributionskanaler väljs automatiskt den tidigare sparade profilen. Titta hur namnet i dropdown-menyn växlar mellan Dito och Adlibris + Dito när kanalerna slås på och av.

toggle_pricegroup

 

Stoppa försäljningen av böcker

Vill du inte längre att en bok ska finnas tillgänglig hos återförsäljarna slår du bara av den eller de kanaler där du vill att försäljningen ska upphöra.

Är alla kanaler avstängda namnges automatiskt distributionsprofilen “Ingen distribution”. Nästa gång du vill stänga av en boks distribution kan du bara välja “Ingen distribution” från listan så spar du tid.

ingen_distribution

 

 

Redigera distributionprofiler

För att göra ändringar i dina befintliga Distributionsprofiler klickar du på ikonen för Verk. Då kommer en meny att dyka upp där du kan klicka vidare till profilerna.

Distributionsprofil_1

 

I Distributionsprofiler kan du välja att klicka på en profil för att se vilka böcker som finns kopplade till den. Klicka på namnet för att öppna profilen.

Distributionsprofil_2

 

Klicka i rutan Namn för att byta namn på profilen. Du kan i denna vy även välja vilka försäljningskanaler som ska vara aktiva för profilen du arbetar med. Glöm inte att spara dina ändringar!

Distributionsprofiler_3

 

Vill du skapa en helt ny profil kan du klicka på Skapa och sedan Distributionsprofil. Namnge profilen och Spara. Gå in på den bok du vill använda profilen för och välj profilen i fliken Pris och distribution.

Distributionsprofil_4

 

 

Prisgrupper

Prisgrupper är ett verktyg som hjälper dig att organisera prissättningen av dina böcker. Har du flera böcker som du vill prissätta likadant är Prisgrupper rätt verktyg för dig!

 

Spara en prisgrupp

När du angett priser för kanalerna kan du välja att spara dina priser som en prisgrupp för att kunna återanvända dem. Klicka på knappen Spara prissättning, ange ett namn och tryck på Spara. Prisgruppen är nu sparad!

spara_prisgrupp

När du sparat prisgruppen är priserna låsta, så du kan inte ändra priserna direkt för någon enskild kanal.

Du kan växla tillbaka till att inte använda en prisgrupp genom att i listan välja Ingen prisgrupp, eller genom att klicka på Ändra pris i tabellens överkant, båda valen markerade i bilden nedan.

reset_pricegroup

 

 

Vill du ändra priserna för en prisgrupp behöver du gå till sidan för Prisgrupper via menyknappen -> Prisgrupper. Längst ut till höger får du en översikt över hur många böcker som ingår i prisgruppen.

Prigrupp_1

 

Klicka på namnet på prisgruppen du vill ändra för att öppna redigeringsvyn. Under Namn kan du döpa om prisgruppen och under Vad ska boken kosta? kan du ändra priserna direkt för varje återförsäljare.

Prisgrupp_2

Observera!

Om du ändrar priset i en prisgrupp påverkar det samtliga böcker som använder prisgruppen!

 

Tänk på att om du anger t.ex. 0 kr för någon kanal, även om kanalen inte är påslagen för en bok kommer priset att sparas i prisgruppen. Om du använder den prisgruppen på en annan titel som du vill sprida till den kanalen kommer priset 0 kr att användas.

 

Använd en prisgrupp

Om du vill slippa mata in alla prisuppgifter på en ny bok kan du återanvända prisgruppen du sparade tidigare. För att tilldela en bok en prisgrupp väljer du helt enkelt önskad prisgrupp från listan och klickar på Spara.

 

Sätt tillgänglighetsdatum

Sista inställningen att kontrollera innan du trycker på Publicera-knappen är vilket datum din bok ska bli tillgänglig för försäljning.

available_date

 

Det datum som visas i fältet avgör när boken blir köpbar för kunden.

Det datum du anger är det datum som boken kommer att skickas till återförsäljarna, den blir alltså inte tillgänglig för förhandsbeställning om du sätter ett framtida publiceringsdatum. Anger du inget specifikt datum kommer dagens datum att användas automatiskt.

Du kan inte sätta ett datum bakåt i tiden, det tidigaste datum som kan anges är alltid dagens datum. Du kan sätta ett datum så långt fram i tiden som du önskar.

Datumet avgör när en bok blir synlig i widgetshoppen, först när datumet slagit in dyker boken upp om den är publicerad och angiven i urvalet för en widgetshop.

 

 

6
2
Comments are closed.